Justering av kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2019, tillkännagivande

19-03-11

Anslaget den 11 mars 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

6 mars 2019.

Protokollet har justerats

8 mars 2019.

Anslaget sattes upp

11 mars 2019.

Anslaget tas ned

3 april 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 april 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på .

Uppdaterad 11 mars 2019

Var informationen till din hjälp?