Justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll arbetsutskott den 1 oktober 2019, tillkännagivande

19-10-09

Anslaget den 9 oktober 2019.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens AU protokoll.

Sammanträdesdatum

1 oktober 2019.

Protokollet har justerats

8 oktober 2019.

Anslaget sattes upp

9 oktober 2019.

Anslaget tas ned

31 oktober 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 30 oktober 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kultur- och fritidsförvaltningen, Sjödalstorget 7 Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 9 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?