Justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll den 10 december 2019, tillkännagivande

19-12-20

Anslaget den 20 december 2019.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

10 december 2019.

Protokollet har justerats

19 december 2019.

Anslaget sattes upp

20 december 2019.

Anslaget tas ned

11 december 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 10 december 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kultur- och fritidsförvaltningen, Sjödalstorget 7.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 20 december 2019

Var informationen till din hjälp?