Justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll den 6 mars 2019, tillkännagivande

19-03-15

Anslaget den 6 mars 2019.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

6 mars 2019.

Protokollet har justerats

14 mars 2019.

Anslaget sattes upp

15 mars 2019.

Anslaget tas ned

5 april 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 april 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på .

Ta del av protokollet

Uppdaterad 15 mars 2019

Var informationen till din hjälp?