Justering av socialutskott 1:s protokoll den 11 juni 2019, tillkännagivande

19-06-12

Anslaget den 12 juni 2019.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

11 juni 2019.

Protokollet har justerats

11 juni 2019.

Anslaget sattes upp

12 juni 2019.

Anslaget tas ned

6 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 12 juni 2019

Var informationen till din hjälp?