Justering av socialutskott 1:s protokoll den 13 augusti 2019, tillkännagivande

19-08-14

Anslaget den 14 augusti 2019.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

13 augusti 2019.

Protokollet har justerats

13 augusti 2019.

Anslaget sattes upp

14 augusti 2019.

Anslaget tas ned

6 september 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 september 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?