Justering av socialutskott 1:s protokoll den 8 oktober 2019, tillkännagivande

19-10-08

Anslaget den 8 oktober 2019.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

8 oktober 2019.

Protokollet har justerats

8 oktober 2019.

Anslaget sattes upp

8 oktober 2019.

Anslaget tas ned

31 oktober 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 30 oktober 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 8 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?