Justering av socialutskott 2s protokoll den 1 juli 2019, tillkännagivande

19-07-01

Anslaget den 2 juli 2019.

Bevis om justering av socialutskott 2s protokoll.

Sammanträdesdatum

1 juli 2019.

Protokollet har justerats

1 juli 2019.

Anslaget sattes upp

2 juli 2019.

Anslaget tas ned

24 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 23 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 1 juli 2019

Var informationen till din hjälp?