Justering av socialutskott 2:s protokoll den 19 november 2019, tillkännagivande

19-11-28

Anslaget den 28 november 2019.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

19 november 2019.

Protokollet har justerats

26 november 2019.

Anslaget sattes upp

28 november 2019.

Anslaget tas ned

21 december 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 20 december 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 28 november 2019

Var informationen till din hjälp?