Justering av socialutskott 3:s protokoll den 11 mars 2019, tillkännagivande

19-03-11

Anslaget den 11 mars 2019.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

11 mars 2019.

Protokollet har justerats

11 mars 2019.

Anslaget sattes upp

12 mars 2019.

Anslaget tas ned

4 april 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 april 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 11 mars 2019

Var informationen till din hjälp?