Justering av valberedningens protokoll den 13 maj 2019, tillkännagivande

19-05-15

Anslaget den 14 maj .

Bevis om justering av valberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

13 maj 2019.

Protokollet har justerats

13 maj 2019.

Anslaget sattes upp

14 maj 2019.

Anslaget tas ned

7 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 15 maj 2019

Var informationen till din hjälp?