Justering av valberedningens protokoll den 4 november 2019, tillkännagivande

19-11-04

Anslaget den 4 november 2019.

Bevis om justering av valberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

4 november 2019.

Protokollet har justerats

4 november 2019.

Anslaget sattes upp

4 november 2019.

Anslaget tas ned

27 november 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 november 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på registrator, kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 4 november 2019

Var informationen till din hjälp?