Justering av valnämnden, arbetsutskotts protokoll den 29 maj, tillkännagivande

19-06-11

Anslaget den 11 juni 2019.

Bevis om justering av valnämnden, arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

29 maj 2019.

Protokollet har justerats

11 juni 2019.

Anslaget sattes upp

11 juni 2019.

Anslaget tas ned

3 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, 141 45 Huddinge .

Uppdaterad 11 juni 2019

Var informationen till din hjälp?