Justering av Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 9 maj 2019, tillkännagivande

19-05-15

Anslaget den 15 maj 2019.

Bevis om justering av Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

9 maj 2019.

Protokollet har justerats

14 maj 2019.

Anslaget sattes upp

15 maj 2019.

Anslaget tas ned

5 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltninge, Gymnasietorget 1, Huddinge .

Uppdaterad 15 maj 2019

Var informationen till din hjälp?