Justering av Vårs- och omsorgsutskottets protokoll, tillkännagivande

19-05-15

Anslaget

Bevis om justering av 9 maj 2019 protokoll.

Sammanträdesdatum

24 april 2019.

Protokollet har justerats

9 maj 2019.

Anslaget sattes upp

15 maj 2019.

Anslaget tas ned

4 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 15 maj 2019

Var informationen till din hjälp?