Beslut om att inte hålla offentliga sammanträden i kultur- och fritidsnämnden

20-11-19

Anslaget den 19 november 2020.

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bo Källström beslutar på nämndens vägnar om att kultur- och fritidsnämndens sammanträden inte är offentliga från och med den 17 november 2020.

Bakgrund

I samband med coronapandemin och Överenskommelse om regler för genomförande av nämndsammanträden, beslutad 2020-11-17 behöver respektive nämnd fatta ett beslut om att nämndsammanträdena tills vidare inte ska vara offentliga, se arbetsordningen 11 §, HKF 9010.

Beslut fattas av nämndens ordförande med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) och med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt A 1.1.

 

Uppdaterad 19 november 2020

Var informationen till din hjälp?