Flyttade fordon, kungörelse 26 november 2020

20-11-27

Anslaget den 26 november 2020.

Huddinge kommun har med stöd av lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129, 1982:198) omhändertagit nedanstående fordon:

Ärendenummer Fordon Registreringsnummer Plats för anträffande

KS-187-20

Volvo V70

HYW 781

Vårby Allé 35-37

KS-188-20

Chevrolet

POY 099

Häggstavägen parkering vid Flottsbro

Aktuella fordon är för närvarande uppställda på kommunens särskilda uppställningsplats för flyttade fordon. Hämtar inte ägaren ut fordonet senast tre månader efter datum för kungörelse tillfaller äganderätten för fordonet Huddinge kommun.

För information om flyttande fordon kontakta Petra Jonsson eller Susanne Mörne telefon 08-535 300 00.

Uppdaterad 27 november 2020

Var informationen till din hjälp?