Justering av Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 9 september 2020, tillkännagivande

20-09-15

Anslaget den 14 september 2020.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

9 september 2020.

Protokollet har justerats

14 september 2020.

Anslaget sattes upp

15 september 2020.

Anslaget tas ned

7 oktober 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 oktober 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Folemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, MBF:s lokaler, plan 6.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 15 september 2020

Var informationen till din hjälp?