Justering av Bygglovs- och tillsynsnämndens protokoll den 22 juli 2020, tillkännagivande

20-07-27

Anslaget den 24 juli 2020.

Bevis om justering av Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

22 juli 2020.

Protokollet har justerats

24 juli 2020.

Anslaget sattes upp

27 juli 2020.

Anslaget tas ned

18 augusti 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 augusti 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, Plan 6 MBF reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 27 juli 2020

Var informationen till din hjälp?