Justering av förskolenämndens protokoll den 7 oktober, tillkännagivande

20-10-14

Anslaget den 14 oktober.

Bevis om justering av förskolenämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

7 oktober 2020.

Protokollet har justerats

13 oktober 2020.

Anslaget sattes upp

14 oktober 2020.

Anslaget tas ned

5 november 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 november 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Barn- och utbildningsförvaltnignen. registrator, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 14 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?