Justering av grundskolenämndens protokoll den 12 maj 2020, tillkännagivande

20-05-19

Anslaget den 12 maj 2020.

Bevis om justering av grundskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

12 maj 2020.

Protokollet har justerats

18 maj 2020.

Anslaget sattes upp

19 maj 2020.

Anslaget tas ned

10 juni 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 10 juni 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på barn- och utbildningsförvaltning, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 19 maj 2020

Var informationen till din hjälp?