Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 15 juni 2020, tillkännagivande

20-06-30

Anslaget den 30 juni 2020.

Bevis om justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

15 juni 2020.

Protokollet har justerats

25 juni 2020.

Anslaget sattes upp

30 juni 2020.

Anslaget tas ned

22 juli 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 22 juli 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på .

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 30 juni 2020

Var informationen till din hjälp?