Justering av Huddinge kommuns näringslivsberednings protokoll den 3 februari 2020, tillkännagivande

20-02-13

Anslaget den 13 februari 2020.

Bevis om justering av Huddinge kommuns näringslivsberednings protokoll.

Sammanträdesdatum

3 februari 2020.

Protokollet har justerats

12 februari 2020.

Anslaget sattes upp

13 februari 2020.

Anslaget tas ned

6 mars 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 mars 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 13 februari 2020

Var informationen till din hjälp?