Justering av klimat- och stadsmiljönämndens protokoll den 12 maj 2020, tillkännagivande

20-05-19

Anslaget den 19 maj Omedelbar justering § 9.

Bevis om justering av klimat- och stadsmiljönämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

12 maj 2020.

Protokollet har justerats

18 maj 2020.

Anslaget sattes upp

19 maj 2020.

Anslaget tas ned

10 juni 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 9 juni 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, Plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 19 maj 2020

Var informationen till din hjälp?