Justering av Klimat- och stadsmiljönämndens protokoll den 17 mars 2020, tillkännagivande

20-03-25

Anslaget den 25 mars 2020.

Bevis om justering av Klimat- och stadsmiljönämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

17 mars 2020.

Protokollet har justerats

23 mars 2020.

Anslaget sattes upp

25 mars 2020.

Anslaget tas ned

16 april 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 15 april 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, Plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 25 mars 2020

Var informationen till din hjälp?