Justering av kommittén för arvodes- och partistödsfrågors protokoll den 8 september 2020, tillkännagivande

20-09-15

Anslaget den 15 september 2020.

Bevis om justering av kommittén för arvodes- och partistödsfrågors protokoll.

Sammanträdesdatum

8 september 2020.

Protokollet har justerats

14 september 2020.

Anslaget sattes upp

15 september 2020.

Anslaget tas ned

7 oktober 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 oktober 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning.

Uppdaterad 15 september 2020

Var informationen till din hjälp?