Justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll den 6 oktober 2020, tillkännagivande

20-10-14

Anslaget den 14 oktober 2020.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

6 oktober 2020.

Protokollet har justerats

13 oktober 2020.

Anslaget sattes upp

14 oktober 2020.

Anslaget tas ned

5 november 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 november 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på .

Uppdaterad 14 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?