Justering av socialnämnden protokoll den 9 september 2020, § 1-16,19-20, 25,26 , tillkännagivande

20-09-16

Anslaget den 16 september 2020.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

9 september 2020.

Protokollet har justerats

15 september 2020.

Anslaget sattes upp

16 september 2020.

Anslaget tas ned

7 oktober 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 oktober 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 16 september 2020

Var informationen till din hjälp?