Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 11 februari 2020, tillkännagivande

20-02-14

Anslaget den 14 februari 2020.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

11 februari 2020.

Protokollet har justerats

13 februari 2020.

Anslaget sattes upp

14 februari 2020.

Anslaget tas ned

6 mars 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 mars 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 februari 2020

Var informationen till din hjälp?