Justering av Socialnämndens socialutskott 3 - extra sammanträdes protokoll den 23 juli 2020, tillkännagivande

20-07-24

Anslaget den 24 juli 2020.

Bevis om justering av Socialnämndens socialutskott 3 - extra sammanträdes protokoll.

Sammanträdesdatum

23 juli 2020.

Protokollet har justerats

23 juli 2020.

Anslaget sattes upp

24 juli 2020.

Anslaget tas ned

14 augusti 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 augusti 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 juli 2020

Var informationen till din hjälp?