Justering av socialutskott 1:s protokoll den 14 januari 2020, tillkännagivande

20-01-14

Anslaget den 14 januari 2020.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

14 januari 2020.

Protokollet har justerats

14 januari 2020.

Anslaget sattes upp

15 januari 2020.

Anslaget tas ned

7 februari 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 februari 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 januari 2020

Var informationen till din hjälp?