Justering av socialutskott 3 protokoll den 2 januari 2020, tillkännagivande

20-01-03

Anslaget den 3 januari 2020.

Bevis om justering av socialutskott 3 protokoll.

Sammanträdesdatum

2 januari 2020.

Protokollet har justerats

2 januari 2020.

Anslaget sattes upp

3 januari 2020.

Anslaget tas ned

24 januari 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 23 januari 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 3 januari 2020

Var informationen till din hjälp?