Justering av socialutskott 3:s protokoll den 16 september 2020, tillkännagivande

20-09-16

Anslaget den 16 september 2020.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

16 september 2020.

Protokollet har justerats

16 september 2020.

Anslaget sattes upp

17 september 2020.

Anslaget tas ned

9 oktober 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 oktober 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 16 september 2020

Var informationen till din hjälp?