Justering av socialutskott 3:s protokoll den 17 november 2020, tillkännagivande

20-11-20

Anslaget den 20 november 2020.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

17 november 2020.

Protokollet har justerats

19 november 2020.

Anslaget sattes upp

20 november 2020.

Anslaget tas ned

15 december 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 14 december 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 20 november 2020

Var informationen till din hjälp?