Justering av socialutskott 3:s protokoll den 24 mars 2020, tillkännagivande

20-03-24

Anslaget den 24 mars 2020.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll.

Sammanträdesdatum

24 mars 2020.

Protokollet har justerats

24 mars 2020.

Anslaget sattes upp

25 mars 2020.

Anslaget tas ned

17 april 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 16 april 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 24 mars 2020

Var informationen till din hjälp?