Justering av valberedningens protokoll den 10 februari 2020, tillkännagivande

20-02-10

Anslaget den 10 februari 2020.

Bevis om justering av valberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

10 februari 2020.

Protokollet har justerats

10 februari 2020.

Anslaget sattes upp

10 februari 2020.

Anslaget tas ned

3 mars 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 mars 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 10 februari 2020

Var informationen till din hjälp?