Justering av vård- och omsorgsutskottets protokoll den 19 maj 2020, tillkännagivande

20-05-20

Anslaget den 20 maj 2020.

Bevis om justering av vård- och omsorgsutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

19 maj 2020.

Protokollet har justerats

19 maj 2020.

Anslaget sattes upp

20 maj 2020.

Anslaget tas ned

10 juni 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 9 juni 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 20 maj 2020

Var informationen till din hjälp?