Ändring av detaljplan för del av Medicinaren 5, del II, inom kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun, underrättelse

21-02-22

Anslaget den 22 februari 2021.

Nu är en detaljplaneändring för del av fastigheten Medicinaren 5 på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Kartbild över Medicinaren 5

Vad innebär den nya detaljplanen?

Detaljplaneändringen skulle innebära att patientboendet vid Alfred Nobels Allé kan genomföra den tillbyggnad som planeras för verksamheten.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/medicinaren5-rmcdhus. Du kan också se alla handlingar i receptionen i kommunhuset på Kommunalvägen 28 i Huddinge.

Lämna dina synpunkter

Detaljplaneändringen är på granskning mellan den 22 februari och den 19 mars 2021.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 19 mars 2021. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2020/611 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Jonas Kinell.
Telefon 08-535 365 64
E-post jonas.severin-kinell@huddinge.se

Uppdaterad 22 februari 2021

Var informationen till din hjälp?