Detaljplan för Nytorp 4:7, i kommundel Trångsund, underrättelse

21-06-09

Anslaget den 9 juni 2021.

Nu är en ny detaljplan för Nytorp 4:7 på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Ritat skiss över Nytorp

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen skulle innebära att ett LSS-boende får byggas på fastigheten Nytorp 4:7. Behovet av fler LSS-boenden i kommunen är stort, ett behov som kommunen har ansvar för att lösa.

Förslaget är förenligt med Huddinge kommuns översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/nytorp4-7. Du kan också se alla handlingar i kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28 i Huddinge centrum.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 9 juni och 4 juli 2021.
Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 4 juli 2021. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2020/390 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta:
Planarkitekt: Roseana De Almeida
Telefon 08-535 365 93
E-post roseana.de-almeida-nieminen@huddinge.se

Exploateringsingenjör: Amra Imamovic
Telefon 08-535 313 82
E-post amra.imanovic@huddinge.se

Uppdaterad 9 juni 2021

Var informationen till din hjälp?