Inbjudan till samråd för detaljplan för Sogård 1:1 m.fl, i Flemingsberg, Sjödalen och Fullersta, Huddinge kommun

21-02-22

Anslaget den 22 februari 2021.

Nu är detaljplan för Solgård 1:1 m.fl. på samråd. Det innebär att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.

Flygbild över Solgård

Vad innebär den nya detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn, möjliggöra för en ny dragning av Regulatorvägen på bro över Tvärförbindelse Södertörn, samt möjliggöra för ett uppförande av en vall mot Flemingsbergsvikens våtmarksområde.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/solgard. Du kan också se alla handlingar i Huddinge kommuns reception på Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på samråd mellan den 22 februari och 31 mars 2021.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 31 mars 2021. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2019/1423 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Björn Gyllensten. Telefon 08-535 363 68
E-post bjorn.gyllensten2@huddinge.se

Uppdaterad 22 februari 2021

Var informationen till din hjälp?