Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 7 september 2021, tillkännagivande

21-09-14

Anslaget den 14 september 2021.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

7 september 2021.

Protokollet har justerats

13 september 2021.

Anslaget sattes upp

14 september 2021.

Anslaget tas ned

7 oktober 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 oktober 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 14 september 2021

Var informationen till din hjälp?