Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens protokoll den 30 mars 2021, tillkännagivande

21-04-07

Anslaget den 7 april 2021 §§ 9, 10 och 26 omedelbart justerade.

Bevis om justering av bygglov- och tillsynsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

30 mars 2021.

Protokollet har justerats

6 april 2021.

Anslaget sattes upp

7 april 2021.

Anslaget tas ned

29 april 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 april 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 7 april 2021

Var informationen till din hjälp?