Justering av dataskyddsombud för kommunrevisions protokoll den 5 juni 2021, tillkännagivande

21-06-09

Anslaget den 5 juni 2021.

Bevis om justering av dataskyddsombud för kommunrevisionen protokoll.

Sammanträdesdatum

8 april 2021.

Protokollet har justerats

5 juni 2021.

Anslaget sattes upp

9 juni 2021.

Anslaget tas ned

26 juni 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 juni 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på .

Ta del av protokollet

Uppdaterad 9 juni 2021

Var informationen till din hjälp?