Justering av förskolenämndens arbetsutskotts protokoll den 2 juni 2021, tillkännagivande

21-06-10

Anslaget den 10 juni 2021.

Bevis om justering av förskolenämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

2 juni 2021.

Protokollet har justerats

9 juni 2021.

Anslaget sattes upp

10 juni 2021.

Anslaget tas ned

2 juli 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 juli 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Barn- och utbildningsförvaltnignen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 10 juni 2021

Var informationen till din hjälp?