Justering av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll den 1 juni 2021, tillkännagivande

21-06-09

Anslaget den 9 juni 2021.

Bevis om justering av grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

1 juni 2021.

Protokollet har justerats

8 juni 2021.

Anslaget sattes upp

9 juni 2021.

Anslaget tas ned

1 juli 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 1 juni 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på barn- och utbildningsförvaltning, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 9 juni 2021

Var informationen till din hjälp?