Justering av Huddinges pensionärsråds protokoll den 29 september 2021, tillkännagivande

21-10-14

Anslaget den 14 oktober 2021.

Bevis om justering av Huddinges pensionärsråds protokoll.

Sammanträdesdatum

29 september 2021.

Protokollet har justerats

13 oktober 2021.

Anslaget sattes upp

14 oktober 2021.

Anslaget tas ned

5 november 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 november 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på ksf.registrator@huddinge.se.

Uppdaterad 14 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?