Justering av klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts protokoll den 9 september 2021, tillkännagivande

21-09-15

Anslaget den 15 september 2021.

Bevis om justering av klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

9 september 2021.

Protokollet har justerats

14 september 2021.

Anslaget sattes upp

15 september 2021.

Anslaget tas ned

7 oktober 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 oktober 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsiovägen 7, plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 15 september 2021

Var informationen till din hjälp?