Justering av klimat- och stadsmiljönämndens protokoll den 1 april 2021, tillkännagivande

21-04-08

Anslaget den 8 april 2021 §§ 9 och 10 omedelbart justerade.

Bevis om justering av klimat- och stadsmiljönämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

1 april 2021.

Protokollet har justerats

7 april 2021.

Anslaget sattes upp

8 april 2021.

Anslaget tas ned

30 april 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 april 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novum, Hälsovägen 7, plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 8 april 2021

Var informationen till din hjälp?