Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 28 april 2021, tillkännagivande

21-05-04

Anslaget den 4 maj 2021.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

28 april 2021.

Protokollet har justerats

4 maj 2021.

Anslaget sattes upp

4 maj 2021.

Anslaget tas ned

26 maj 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 25 maj 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 4 maj 2021

Var informationen till din hjälp?