Justering av Kultur- och fritidsnämnden protokoll den 9 november 2021, tillkännagivande

21-11-19

Anslaget 19 november 2021.

Bevis om justering av Kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

9 november 2021.

Protokollet har justerats

19 november 2021.

Anslaget sattes upp

19 november 2021.

Anslaget tas ned

11 december 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 10 december 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på Kultur- och fritidsförvaltningen Huddinge kommun Sjödalstorget 7, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 19 november 2021

Var informationen till din hjälp?